Maria Lichtmis

Nadat de acht dagen voorbij waren en men Hem moest besnijden, ontving Hij de naam Jezus, zoals Hij door de engel was genoemd voordat Hij in de moederschoot werd ontvangen. Toen de tijd aanbrak, waarop zij volgens de Wet van Mozes gereinigd moesten worden, brachten zij het kind naar Jeruzalem om het aan de Heer op te dragen,  volgens het voorschrift van de Wet des Heren: ‘Elke eerstgeborene van het mannelijk geslacht moet aan de Heer worden toegeheiligd’, en om volgens de bepaling van de Wet des Heren een offer te brengen, namelijk een koppel tortels of twee jonge duiven.  Lukas 2, 21-40

Vieringen in de Krijtberg:

12:30 uur: H. Mis zonder zang

19:00 uur: Feestelijke H. Mis

NB: de gebruikelijke H. Avondmis – aanvang 17:45 uur – vervalt.

Klik hier voor meer informatie over ‘Maria Lichtmis’.

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator