‘Magis’ & Wereldjongerendagen

Voorafgaand aan de Wereldjongeren dagen heeft in Polen het Ignatiaanse voorprogramma ‘Magis’ (Latijn voor ‘meer’) plaatsgevonden. Ik mocht een groep van vijftien jongeren begeleiden, onder wie twee Krijtberggangers. Het was prachtig om te zien hoe deze jongeren, afkomstig uit meer dan vijftig landen, gedurende ruim twee weken groeiden in hun relatie met God. Het Magisprogramma kent hiervoor een aantal vaste elementen. Iedere dag begon met een morgengebed, waarbij de deelnemers aan de hand van een tekst uit het Nieuwe Testament drie punten meekregen voor een stille meditatie van ongeveer een kwartier. Het morgengebed werd steevast afgesloten met een gebed tot Maria. Iedere dag was er tevens een eucharistieviering, waarin de jongeren vaak zelf voorbeden uitspraken, soms in hun eigen taal. In mijn groep hoorden we voorbeden in het Pools, het Sjona (gesproken in Zimbabwe) en verder Spaans, Engels en Nederlands. Er was de ‘Magiscirkel’ om ervaringen met God en met elkaar onder woorden te brengen en te delen. En iedere dag werd afgesloten met het levensgebed. Dit is een terugblik op de dag waarbij er ruimte is om God te danken, Hem om vergeving te vragen wanneer iets niet helemaal goed ging en met Hem vooruit te kijken naar de volgende dag en Hem daarbij te vragen wat nodig is.
Gedurende de dag waren de jongeren actief op allerlei gebied. Zo bezocht onze groep een week lang een therapiecentrum voor verstandelijk gehandicapten. Anderen deden een pelgrimstocht, leidden toeristen rond in de plaatselijke jezuïetenkerk of maakten kennis met katholieken van een Oosterse ritus. ‘Magis’ werd afgesloten in Czestochowa met onder andere een viering van boete en verzoening. Het bezoek van paus Franciscus aan de Wereldjongerendagen maakte de reis compleet. Maar daarover meer tijdens de preek van dit weekend.

Ward Biemans SJ

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator