Lucas op z’n best!

Zoals zo vaak bij verhalen in de Bijbel zetten de titels, die wij boven die verhalen hebben gezet, ons op het verkeerde been. Zo wordt het verhaal, waar de kerk ons dit weekend op trakteert, veelal “De Parabel van de verloren zoon” genoemd. Dat heeft Lucas er niet als titel boven gezet, want dat richt onze aandacht veel te zeer op die jongen die het allemaal verkeerd deed en berouw kreeg. Volgens Lucas kijken we dan in de verkeerde richting. Hij wil ons in dit verhaal met name naar de Vader laten kijken.

In de Vader wil hij voor ons zichtbaar maken hoe Jezus over God dacht en sprak, die hij zijn Vader noemde. We worden uitgenodigd om naar die Vader te kijken, die ons heel zijn bezit toevertrouwt. En wij gaan er op onze manier mee aan de slag. De een onderhoudt zijn deel met grote zorg maar met weinig vreugde, terwijl een ander de grootste pret heeft maar heel weinig zorg. Intussen doet de Vader schijnbaar niets, zoals wij maar al te vaak van God denken. Hij wacht alleen tot wij ons tot Hem wenden Hij ziet uit naar ons en wacht op onze reactie. En de een komt terug vol berouw en de ander vol rancune. Maar de Vader is alleen maar blij met zijn zoons en wil niets liever dan hen laten delen in zijn vreugde.

Zo heeft Jezus over God gesproken. Dat was zijn godsbeeld. Zelf heeft Jezus zo ook geleefd en gehandeld, zodat de mensen hem Zoon van God zijn gaan noemen. Lucas was zó gegrepen door wat hij over Jezus hoorde vertellen, dat hij er dit schitterende verhaal over heeft geschreven: een schilderij van hoe God er uit moet zien en hoe Hij met ons handelt. Echt Lucas op z’n best.

Gregory Brenninkmeijer SJ

 

Informatie over de activiteit van de KrijtbergAcademie: 5 avonden over het Evangelie van Lucas.

 

 

 

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator