Los van tijd & ruimte
Los van tijd & ruimte

Kun je in deze dagen Pasen ervaren? Wat we nu gemeen hebben, is de beproeving: veel wat vanzelfsprekend was is weggevallen, en voorlopig is het onzeker hoe wij ons gewone leven voort kunnen zetten. Ons verlangen groeit naar samen zijn, verbondenheid beleven. Maar we worden op onszelf teruggeworpen en moeten opnieuw onze plaats in de wereld overwegen. Gelukkig leven wij in een land waar we veel mogelijkheden hebben; elders zijn de problemen vele malen groter.

Voorzichtig durf ik de vergelijking te maken met de apostelen, die na de verschrikkelijke dood van Jezus beroofd waren van hun vertrouwelijke omgang met Hem. Een zwaar rouwproces volgde, waarin ze alles opnieuw moesten ordenen en betekenis geven. Het duurde nog lang eer ze de volle omvang konden bevroeden van wat Jezus teweeg had gebracht. Wonderlijk genoeg is het precies het doorstaan van de crisis geweest wat hen tot de ervaring bracht dat Jezus hen niet aan hun lot had overgelaten, maar dat hun vertrouwelijkheid met Hem zich voortzette. Wat zij beleefden was de aanhoudende betrokkenheid en liefde van hun leermeester, onder welke omstandigheden dan ook. Los van tijd en ruimte blijft God zich aan ons binden, ons steunen en sterk maken.

Jezus deelde het mensenbestaan met ons in alle aspecten. Hoe meer we naar Hem kijken en ons zijn leven voorstellen, hoe meer we zijn aanwezigheid kunnen voelen. We kunnen de vreugde voelen van zijn uitstraling: ons hart brandt in ons. Nieuw leven baant zich een weg voor ieder die erin durft geloven.

Ben Frie SJ, rector

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator