1e Lauden 40-dagentijd

Bekijk en beluister door middel van onderstaande link het vanmorgen gebeden Ochtendgebed op de donderdag in de 40-dagentijd. We gaan ons door middel van deze Ochtendgebeden ons opnieuw in gebed verbinden met de wereldkerk, terwijl ze zich voorbereidt op het lijden, sterven en de verrijzenis van Jezus Christus. Elke donderdagochtend komen we samen in de Krijtberg om samen met de wereldwijde geloofsgemeenschap het morgengebed (Lauden) uit de Getijden te bidden. Voor wie wil is er na afloop een ontbijt beschikbaar in de pastorie.

Bekijk/beluister hier het Ochtendgebed van 9 maart: donderdag in de 1e week van de veertigdagentijd. (Voorgangers: Bart Beckers SJ, Johanneke Bosman; video: Guido Attema.)

De tekst, die gebeden zal worden, wordt in de kerk op een scherm geprojecteerd. U kunt natuurlijk ook uw eigen getijdenboek meenemen. Daarnaast is het digitaal beschikbaar via de website van de Tiltenberg of via de app, die zij uitgegeven hebben.

Na de schriftlezing zal er een korte overweging gehouden worden en volgt 5 minuten stilte. Daarna wordt het gebed hervat.

16 maart:                donderdag in de 2e week van de veertigdagentijd

23 maart:               donderdag in de 3e week van de veertigdagentijd

30 maart:               donderdag in de 4e week van de veertigdagentijd

6 april:                    donderdag in de 5e week van de veertigdagentijd

Programma:

07.30 uur        morgengebed in de kerk

08.00 uur       ontbijt in de koffiekamer

08.45 uur       einde programma


data Donderdag 9, 16 23 en 30 maart & 6 april 2017

tijd Lauden 7.30 uur

plaats Krijtberg

coördinatie pater Bart Beckers SJ en mw. Johanneke Bosman

kosten vrijwillige bijdrage voor het ontbijt

Voor wie wil deelnemen aan het ontbijt, graag even een mailtje naar rector@krijtberg.nl

 

Afbeelding: Jezus wast de voeten van Petrus (Project Jesus Mafa)

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator