Lauden in de Adventstijd

In de komende Advent willen we ons op een bijzondere wijze verbinden met de wereldkerk, terwijl ze zich voorbereidt op de geboorte van haar Heer. Elke donderdagochtend komen we samen in de Krijtberg om ons in te voegen in de wereldwijde geloofsgemeenschap en met hen het morgengebed (Lauden) uit de Getijden te bidden. Voor wie wil is er na afloop een ontbijt beschikbaar in de pastorie.

De tekst, die gebeden zal worden, wordt in de kerk op een scherm geprojecteerd. U kunt natuurlijk ook uw eigen getijdenboek meenemen. Daarnaast is het digitaal beschikbaar via de website van de Tiltenberg of via de app, die zij uitgegeven hebben.

Na de schriftlezing zal er een korte overweging gehouden worden en volgt 5 minuten stilte. Daarna wordt het gebed hervat.

1 december:               donderdag in de 1e week van de advent

8 december:              Onbevlekte Ontvangenis van de Maagd Maria

15 december:             donderdag in de 3e week van de advent

22 december:            22 december

Programma:

07.30 uur        morgengebed in de kerk

08.00 uur       ontbijt in de koffiekamer

08.30 uur       einde programma


data Donderdag 1, 8, 15 en 22 december 2016

tijd Lauden 7.30 uur

plaats Krijtberg

coördinatie pater Bart Beckers SJ en mw. Johanneke Bosman

kosten vrijwillige bijdrage voor het ontbijt

Voor wie wil deelnemen aan het ontbijt, graag even een mailtje naar rector@krijtberg.nl

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator