Laatste Lauden

Op donderdag 22 december komen we voor de laatste keer samen in de Krijtberg om ons in te voegen in de wereldwijde geloofsgemeenschap en met hen het morgengebed (Lauden) uit de Getijden te bidden. Voor wie wil is er na afloop een ontbijt beschikbaar in de pastorie. De tekst, die gebeden zal worden, wordt in de kerk op een scherm geprojecteerd. U kunt natuurlijk ook uw eigen getijdenboek meenemen. Daarnaast is het digitaal beschikbaar via de website van de Tiltenberg of via de app, die zij uitgegeven hebben. Na de lezing zal er een korte overweging gehouden worden en volgt 5 minuten stilte. Daarna wordt het gebed hervat.


data Donderdag 1, 8, 15 en 22 december 2016

tijd Lauden 7.30 uur

plaats Krijtberg

coördinatie pater Bart Beckers SJ en mw. Johanneke Bosman

kosten vrijwillige bijdrage voor het ontbijt

Voor wie wil deelnemen aan het ontbijt, graag even een mailtje naar rector@krijtberg.nl

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator