‘De Academie’ is de naam waarmee het vormingsaanbod van de Jezuïeten in Amsterdam wordt aangeduid. Het omvat cursussen, lezingen, leesgroepen en dergelijk, veelal met een Ignatiaanse signatuur. Wij streven naar een zeer goede kwaliteit van ons aanbod, maar voor deelname is (meestal) geen speciale kennis of kunde vereist.

Avatar-KrijtbergAcademie

Persoonlijke geloofsvorming

 GELOOFSCURSUS

ook in het nieuwe seizoen gaat de geloofscursus weer van start voor mensen die willen toetreden tot de Rooms-katholieke kerk. De cursus kan ook bezocht worden door mensen, die meer willen weten over het katholieke geloof, zonder dat ze zelf katholiek willen worden. Of door katholieken, die een soort van ‘opfriscursus’ zoeken.

 

EENS WAT ANDERS OP JE SCHERM?  Kijk en luister dan naar een van de meer dan 435 beeldmeditaties van pater Dries van den Akker SJ op BEELDMEDITATIES.

 

Lees meer

Meditaties en retraites

IGNATIAANSE MEDITATIE

De zomerstop is ingegaan, maar vanaf september 2017 zal er weer iedere dinsdagochtend in de gebedsruimte van het Ignatiushuis een meditatie aangeboden worden volgens de ignatiaanse methodiek. Na afloop is er gelegenheid tot informeel samenzijn.

 

2 keer een weekend LEREN MEDITEREN

Deze twee weekenden (september 2017 & januari 2018) zijn een workshop-achtige invoering in veel verschillende vormen van meditatie, waarbij de uitwisseling van ervaringen van de deelnemers een belangrijk onderdeel vormt.

 

Het aanbod van de OUDE ABDIJ in Drongen (België) kent wel een uitgebreid zomerprogramma van retraites en bijeenkomsten.

 

Lees meer

Cursussen

 7  SACRAMENTEN

“WAT IK ALTIJD AL HAD WILLEN WETEN OVER DE SACRAMENTEN, MAAR NOOIT HEB KUNNEN/DURVEN VRAGEN”

7 donderdagavonden over de 7 sacramenten
Inleiding – Vragenuur – groepsgesprek.
Iedere avond kan afzonderlijk bezocht worden.
 

WAT VIEREN WE MET … ?

Een serie van vier voordrachten door pater Nikolaas Sintobin SJ over de zogenaamde sterke liturgische tijden en Bijbelse personages. Uitgangspunt zijn steeds de schriftlezingen van de respectievelijke tijden.De lezingen van deze cyclus staan los van elkaar en kunnen dus ook afzonderlijk gevolgd worden.

 

Lees meer

Lezingen

MAG JE ALS CHRISTEN TWIJFELEN?

Voordracht door pater Nikolaas Sintobin SJ over de plaats van de twijfel binnen de Ignatiaanse onderscheiding van de geesten

 

WAARHEID IN TIJDEN VAN HET INTERNET

Voordracht door pater Nikolaas  Sintobin SJ, internetpastor, over de invloed van het internet op de wijze waarop mensen vandaag de dag communiceren en op zoek gaan naar waarheid.

Lees meer

Theology-on-Tap

 Momenteel zijn er geen activiteiten gepand voor Theology-on-Tap.
 
 
 
Lees meer

Gebedsnetwerk van de paus

GEBEDSNETWERK VAN DE PAUS

Maandelijks vraagt de Paus christenen wereldwijd om te bidden voor intenties die hij zelf aanreikt. Dit gebedsnetwerk was vroeger bekend als “Apostolaat van het gebed” en is sinds de 19de eeuw toevertrouwd aan de jezuïeten. Zijn intenties worden aangereikt op een website met gebedsteksten en -methodiek, maar door middel van podcasts, video’s en via een speciale app.

Lees meer