Wie zingt, bidt tweemaal (H. Augustinus)

De eredienst van de Krijtberg wordt in de weekenden en bij bijzondere gelegenheden opgeluisterd door muziek.

Een aantal organisten bespeelt ons grote Adema-orgel, dat met zijn rondborstige klank de kerkruimte vult en de zang ondersteunt.

Koren

De Krijtberg-gemeenschap beschikt over een Gregoriaanse Schola Cantorum. Daarnaast zijn koren/solisten welkom om te zingen in onze eerste zondagsmis (aanvang 9.30 uur). Deze gastmusici zingen de vaste gezangen van de Mis, aangevuld met religieuze gezangen uit het eigen repertoire.

Bovenstaande maakt een rijke variatie in vieringen mogelijk, waar onze kerk trots op is.

Zowel de gastmusici als de Schola worden professioneel geleid, maar bestaan verder uitsluitend uit vrijwilligers, die hun tijd, talenten en enthousiasme ter beschikking stellen van de vieringen, en daar veel genoegen aan beleven.

Cantor

De cantor, Vincent de Lange, die tevens een professioneel cellist is, ondersteunt en enthousiasmeert de samenzang in de avondmissen op zaterdag en zondag, zodat alle aanwezigen hun stem kunnen lenen om respectievelijk de Engelstalige en Nederlandse liederen te doen klinken. Het orgel wordt in deze beide missen bespeeld door Willem Stroman.

 

Adema-orgel in de Krijtberg

Adema-orgel in de Krijtberg

 

Informatie of meedoen

Er is altijd plaats voor nieuwe zangers die zich bij onze koren willen aansluiten, “Ad maiorem Dei gloriam”, tot meerdere eer van God!

 

Zondagochtend H. Mis om 9.30 uur.

Elke zondagmorgen om 9.30 willen wij een gezongen H. Mis vieren. Om dit te kunnen blijven doen hebben we zangers nodig! En dus zoeken we mensen die graag zingen. Het is fijn als u noten kunt lezen, maar niet per se noodzakelijk. Wat wij vragen is inzet, repetitietrouw en positieve energie. In de geest van Augustinus die zei: qui cantat bis orat (wie zingt, bidt dubbel) willen wij de gelovigen meevoeren naar muzikale hoogten. De bedoeling is uiteindelijk twee koren te vormen die afwisselend de muziek voor hun rekening nemen. Het ene koor zal meer traditionele muziek zingen, gregoriaans, abdijpsalmen en bekende missen; het andere koor zal meer uitdagende muziek gaan studeren. Muziek uit vroeger eeuwen maar ook hedendaagse composities. Voor laatstgenoemde koor is zelfstandig partijen kunnen instuderen van harte aanbevolen! Houdt u van zingen maar twijfelt u nog? Bent u laaiend enthousiast en wilt u direct beginnen?

KOOR GEZOCHT: in de Krijtberg is volop gelegenheid als gastkoor de Eucharistieviering op zondagmorgen (9.30 uur) muzikaal in te vullen. De Krijtberg zoekt koren voor elke zondag van de maand. Verwacht wordt in ieder geval de vaste gezangen van een meerstemmige mis (Kyrie, Gloria, Sanctus/Benedictus en Agnus Dei) op de geëigende plek. Verdere invulling in overleg.Ideale gelegenheid die ene mis eens liturgisch uit te voeren. Prachtige kans eens te zingen in één van de mooiste kerken van Amsterdam.

Voor aanmelding en meer informatie: stuur een mail naar Rachel Vroom: rachelvroombarnard@gmail.com

 

Zondagochtend H. Mis om 11.00 uur.

Schola Cantorum van de Krijtberg: kom eens kijken en luisteren op zondagochtend om 11.00 uur of mail naar lbhmstuifbergen@gmail.com. De gezangen van de komende zondag, door onze Schola Cantorum, beluistert u ook op ons SoundCloud-profiel.

FOTO_LIGGEND14