De eredienst van de Krijtberg wordt, in de weekenden en bij bijzondere gelegenheden, opgeluisterd door muziek. Een aantal organisten bespeelt ons grote Adema-orgel, dat met zijn rondborstige klank de kerkruimte vult en de zang ondersteunt. 

Koren:  de Krijtberg-gemeenschap beschikt over twee koren: het gemengd Xaveriuskoor en de Gregoriaanse Schola Cantorum. Beide bestaan uit vrijwilligers, die hun tijd, talenten en enthousiasme ter beschikking stellen van de vieringen, en daar veel genoegen aan beleven. 

De cantor:   Vincent de Lange, die tevens professioneel cellist is, ondersteunt en enthousiasmeert de samenzang in de avondmissen op zaterdag (Engelstalig) en zondag (Nederlandstalig), zodat alle aanwezigen hun stem kunnen lenen om respectievelijk de Engelstalige en Nederlandse liederen te doen klinken. Het orgel wordt in deze beide missen bespeeld door Willem Stroman.


 

Adema-orgel in de Krijtberg

Adema-orgel in de Krijtberg

 

Informatie of meedoen

Er is altijd plaats voor nieuwe zangers die zich bij onze koren willen aansluiten, kom eens kijken en luisteren op zondagmorgen!


Zondagochtend H. Mis om 9.30 uur:

Om deze viering te kunnen blijven verzorgen hebben we zangers nodig en zoeken we mensen die graag zingen. Het is fijn als u noten kunt lezen, maar niet per se noodzakelijk. Wat wij vragen is inzet, repetitietrouw en positieve energie. Het koor wordt begeleid op het orgel. Repetities wekelijks op de donderdagavond, in de pastorie, van 20.00 – 22.00 uur. Meer informatie via mw. Truus Groen, via truusgroen [at] gmail.com

 


Zondagochtend H. Mis om 11.00 uur:

in deze Latijnse viering zingt Schola Cantorum van de Krijtberg gregoriaanse gezangen en hymnen onder leiding van dirigent en organist dhr. Dick Hogenhout. De repetities vinden wekelijks plaats op de maandagavond, in de pastorie. Interesse? Mail naar de koster >>.

FOTO_LIGGEND14