‘Jubilate Deo’ stopt!
Ons gemengd koor ‘Jubilate Deo’ zal tegen het einde van dit jaar ophouden te bestaan.

Natuurlijk betreuren wij dit besluit zeer, maar we erkennen tegelijkertijd dat het niet langer mogelijk was het hoge niveau dat zij nastreefden vast te houden. Na ongeveer 50 jaar zeer trouwe en gewaardeerde dienst aan de Krijtberg-gemeenschap, met name aan de bezoekers van de Zondagse Eucharistieviering van 9.30 uur, zijn wij hen buitengewoon dankbaar. Wat hebben zij prachtig voor ons gezongen. Hoe we het gemis van ons vaste koor zullen opvangen hopen wij in de komende maanden helder te krijgen. We gaan ons uiterste best doen om een goede muzikale omlijsting van de Eucharistie naar de toekomst toe vorm te geven en veilig te stellen.

Namens het bestuur van de R.K.Stichting De Krijtberg,
G.A.Brenninkmeijer SJ.

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator