pater Arturo Sosa SJ, 31e Algemeen Overste van de Sociëteit van Jezus

pater Arturo Sosa SJ, 31e Algemeen Overste van de Sociëteit van Jezus

De Sociëteit van Jezus is een wereldwijde religieuze orde binnen de Rooms-katholieke kerk. De Sociëteit is opgericht door Ignatius van Loyola en een aantal medebroeders in 1540. Ze is opgedeeld in administratieve en geografische eenheden, ‘provincies’ genaamd. Aan het hoofd van zo’n provincie staat een provinciaal overste. De huidige generaal overste (sinds 14 oktober 2016) is pater Arturo Sosa SJ, geboren in 1948 in Caracas (Venezuela).

 Algemene Congregatie

De provinciale oversten worden voor 6 jaar benoemd door de generaal overste, waarbij de leden van de provincie een advies uitbrengen. De algemeen overste wordt  voor het leven gekozen en benoemd door een Algemene Congregatie. Dit is een vergadering van een aantal jezuïeten, door hun eigen provincie gekozen als afgevaardigde, die bijeenkomt om een nieuwe generaal overste te kiezen en/of zaken te bespreken, die voor de wereldwijde Sociëteit van belang zijn.

De vorige Algemene Congregatie, de 36e, vond plaats in Rome van 2 oktober tot 12 november 2016 in Rome. gc36logo01

Sociëteit van Jezus

Het wereldwijde ‘hoofdkantoor’, de curia, staat in Rome, aan de Borgo Santo Spirito, niet ver van het Vaticaan.

 

24 oktober 2016: paus Franciscus bezoekt de 36e Algemene Congregatie van de Sociëteit van Jezus, bijeen in Rome