Nederland, Vlaanderen, Ierland en Groot-Brittannië

Er wordt steeds nauwer samengewerkt tussen de vier provincies (regionale bestuurseenheden van de Sociëteit van Jezus) in Noord-West Europa. Zo kunnen de jezuïeten in dit deel van de wereld hun slagkracht behouden en de boodschap van Jezus blijven uitdragen. Zeker nu het aantal leden in deze landen fors krimpt.

Britse provincie

In de Britse provincie leven 176 jezuïeten verdeeld over 19 gemeenschappen in Groot-Brittannië, 3 gemeenschappen in Guyana (Zuid-Amerika) en twee gemeenschappen in Zuid-Afika. Ze werken als parochiepastoors, schoolpastores, academici, schrijvers, artsen, geestelijk begeleiders en kunstenaars.

Jezuïetenkerken kunt u vinden in: Londen (Mayfair, Stamford Hill en Southall), Boscombe, Liverpool, Stonyhurst, Preston, Edinburgh en Glasgow.

Ierse provincie

Hoewel de Ierse provincie officieel werd opgericht in 1860, waren jezuïeten al meer dan een eeuw aanwezig op het eiland, ofschoon vaak in het geheim en onder de bedreiging van vervolging door de (toen) protestantse Britse overheid. Op dit moment vinden we jezuïeten en hun medewerkers aan het werk in gebieden als academisch onderzoek en publicatie, spiritualiteit en geestelijke begeleiding, (middelbare) scholen en sociale gerechtigheid.

Jezuïetenkerken kunt u vinden in: Dublin en Galway.

St. Beuno’s spirituality centre in Wales

Manresa spirituality centre in Dublin