Gezellen van Jezus

De Sociëteit van Jezus is een priesterlijke Orde. De meeste scholastieken bereiden zich voor om priester te worden. Sommigen voelen zich evenwel geroepen om als broeder deel te hebben aan de zending van de Sociëteit zonder de priesterwijding te ontvangen. (bron: www.jezuieten.org)

Roeping

Tekenen van roeping:

  • Aan je leven meer inhoud willen geven dan het thans heeft.
  • Een sterk verlangen voelen om, in het voetspoor van Jezus, God te vinden.
  • De vraag om al of niet jezuïet te worden blijft terugkomen.
  • De jezuïetenmanier van in het leven staan en van werken aantrekkelijk vinden.
  • Geestelijke Oefeningen gedaan hebben en in deze vorm van bidden inwendige rust en vreugde vinden.
  • Ernaar verlangen deel uit te maken van een project dat ruimer is dan je eigen persoon.
  • Bereid zijn om alles achter te laten om je ten dienste te stellen van de Wereldkerk, samen met medebroeders uit de hele wereld.
  • Bereid en bekwaam zijn een langdurige vorming te doorlopen.
  • Tussen de 18 en begin de 30 jaar oud zijn, uitzonderingen niet te na gesproken

Vorming

Hier vind je het normale verloop van de vorming tot priester in de Sociëteit van Jezus. Aan de broeder-jezuïet wordt een gelijkaardige vorming geboden, ook al kunnen de filosofie- en theologiestudies minder uitgebreid zijn.

De vorming streeft ernaar om van elke jezuïet een evenwichtig apostolisch man te maken, bereid tot welke dienst dan ook voor de opbouw van het Rijk van God.