De Jesuit Refugee Service (JRS, ‘Jezuïeten Vluchtelingen Dienst’) is een internationale katholieke organisatie met hoofdzetel in Rome.

De JRS heeft als motto: “accompany, serve, advocate”: vergezellen, dienen, opkomen voor vluchtelingen.

JRS haalt zijn inspiratie uit het Evangelie van Jezus Christus.

 

In Nederland is er geen afdeling van JRS. Voor meer informatie, zie:

Voor giften voor internationale projecten: KLIK HIER >>

Wilt u doneren zodat het aftrekbaar is voor de Nederlandse belasting, geef dan via de Stichting Claverbond HIER >>