De Jesuit Refugee Service (JRS, ‘Jezuïeten Vluchtelingen Dienst’) is een internationale katholieke organisatie met een zending om de rechten te behartigen van vluchtelingen en anderen, die gedwongen van huis en haard verdreven zijn. Voor deze mensen wil JRS er zijn en hen begeleiden en dienen.

De Sociëteit van Jezus heeft de JRS opgericht in 1980 in antwoord op de nood van de bootvluchtelingen uit Vietnam. De toenmalige generale overste,pater Pedro Arrupe, was diep bewogen met hun lot en voelde zich geroepen hen bij te staan.

Tot op de dag van vandaag ondersteunt JRS mensen, die de gevaarlijke reis naar veiligheid zijn begonnen. Ze haalt haar inspiratie en bevestiging uit het Evangelie van Jezus en de kernwaarden van liefde, medeleven en gerechtigheid. Het woord “vluchteling” omvat dan ook allen die gedwongen werden en worden te vertrekken en dit in lijn met de sociale leer van de kerk.

In Nederland is er geen afdeling van JRS.

Voor meer informatie, zie:

JRS & de Sociëteit van Jezus

JRS Belgium

JRS Europe

JRS wereldwijd