In geest en waarheid

Jezus zei tegen de Samaritaanse vrouw: “er zal een uur komen, ja het is er al, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid” (Joh 4:23).

Wanneer wij de heilige Communie niet kunnen ontvangen, kunnen wij wel een “geestelijke communie” doen. Daarvoor maken wij tijd, bijvoorbeeld als wij op radio of tv de eucharistie volgen. Het kan ook dat wij even speciaal tijd maken voor een gebedsmoment met Jezus. Om te beginnen maken wij ons bewust dat God aanwezig is hier en nu, waar wij zijn. Dan spreken wij uit dat wij God graag willen ontmoeten in Jezus Christus en wij vragen dat Hij ons hart vult met zijn goedheid.

Dan kunnen wij eventueel volgend gebed bidden (of met eigen woorden).
Mijn Heer Jezus,
ik geloof dat Gij
in het allerheiligste Sacrament lichamelijk bij ons wilt zijn.
Uw liefde wil ik graag met wederliefde beantwoorden.
Graag zou ik U nu als heilig Brood ontvangen en nuttigen.
Maar dit kan nu niet werkelijk.
Daarom bid ik U:
mag ik U op dit moment op geestelijke wijze ontvangen.
Ik open mijn geest en mijn hart
om U in mijn leven toe te laten
opdat U mijn leven kan doordringen met uw liefde en genade.
Dat is mij genoeg.
Laat mij nooit van U gescheiden worden,
maar neem mij steeds sterker op in uw hart.

Of korter:

Mijn Heer Jezus,
met uw liefde komt Gij bij elke mens.
Gij bemint mij en legt in mijn hart het verlangen naar U.
Kom in mijn hart en in mijn leven.
Neem mij op in uw liefde dat ik U nooit meer verlaat.

Om ons gebed te eindigen kunnen wij God danken voor zijn goedheid en zijn aanwezigheid.

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator