Ignatius van Loyola
Niet vaak valt 31 juli op zondag. Niet vaak kunnen wij de stichter van de jezuïetenorde vieren als hoogfeest in onze kerk tijdens de weekend vieringen. Met vreugde sta ik dan ook met u stil bij wat de Heilige Ignatius van Loyola ons te zeggen heeft in Amsterdam, anno 2016.
Als ik de lezingen van dit Hoogfeest als leidraad neem van mijn gedachten dan valt meteen op dat het heftige lezingen zijn. De eerste lezing plaatst Ignatius in de traditie van de profeet Elia. Een man die zich met heel zijn ijver en kracht heeft ingezet voor het verbond tussen het volk van God en zijn God. De inspiratie daartoe vond Elia in zijn trouwe en intense relatie met God, waarvan wij in onze lezing een voorbeeld zien. Zo ook heeft Ignatius, vanuit een intens inwendig leven met God, zichzelf en zijn orde in dienst gesteld van kerk en wereld, in uiterst roerige tijden, tot meerdere eer en glorie van God.
De tweede lezing plaatst Ignatius in de traditie van Paulus. Die schrijft aan Timoteüs hoe God hem heeft uitgekozen en begenadigd om een goed instrument te worden in Gods hand om zondaars te redden. En dat, terwijl hij toch Jezus en diens volgelingen had vervolgd. Ignatius ondervond diezelfde uitverkiezing, al had ook hij niet bepaald een vroom en godvruchtig leven geleid. Ook hij werd uitverkozen om een goed instrument in Gods hand te zijn in een tijd van kerkelijk verval en reformatie.
In het evangelie vinden we onszelf én Ignatius terug te midden van de leerlingen en volgelingen van Jezus. Die belooft ons geen gemakkelijk leven. Wie dat zoekt moet maar geen volgeling van hem worden. Jezus verwacht dat we ons niet ‚een beetje’ engageren, maar compromisloos helemaal! Ignatius is ons op die weg voorgegaan. Hem en Jezus volgen zal nooit eenvoudig zijn en niemand is er op eigen kracht toe in staat. Maar wie vertrouwt op de Heer, die er altijd voor ons zal zijn, ook al ervaar je dat niet altijd zo, die zal worden binnengeleid in de vrede en de volmaakte rust van de Heer. Met Ignatius kunnen we dan bidden: „Geef dat ik U mag liefhebben; die genade is mij genoeg!”
Gregory A. Brenninkmeijer SJ

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator