Het huwelijk, het verbond van liefde en trouw tussen man en vrouw, is in de katholieke kerk verheven tot sacrament. Het is daarmee een uitwendig teken van Gods liefde en trouw voor de mensen. Dat sacrament van het huwelijk wordt door hun ‘ja’-woord door de huwelijkspartners aan elkaar toegediend. Dit gebeurt in de kerk, ten overstaan van een priester of diaken, als kerkelijke getuige, en ten overstaan van de getuigen, die daartoe door de huwenden zijn uitgenodigd. Een huwelijksviering is een kerkelijke viering, die kan worden ingebed in de viering van de Eucharistie (heilige mis).

Bruidsparen, die hun huwelijk in de Krijtberg willen laten inzegenen, worden verzocht onderstaand aanvraagformulier in te vullen en te verzenden. Na ontvangst neemt een van de paters contact met u op om afspraken te maken aangaande de huwelijksdatum en de voorbereidingsgesprekken. Indien de huwelijkspartners hun huwelijk in de Krijtberg willen laten inzegenen door een eigen priester of diaken, dan is het nodig hiervoor tijdig afspraken te maken met de rector of diens plaatsvervanger. Als u een beroep wilt doen op de Krijtberg voor de voorbereiding van uw huwelijk, dat u echter elders wilt laten inzegenen, vul dan ook het aanvraagformulier in, zodat een van de paters contact met u kan opnemen voor verdere afspraken.


N.B.: De Krijtberg neemt alleen huwelijken aan die door het bruidspaar zelf worden aangevraagd en niet die die door een Eventmanager of Weddingplanner worden georganiseerd.


International Catholic Weddings: we get many requests for international Catholic Weddings; a few guidelines HERE >>


 

FOTO_LIGGEND4

Verzoeken om dopen of huwelijken komen in soorten en maten: LEES ZE HIER >>