Hoogmis Feest van de Visitatie

Maria-Visitatie of Maria-Bezoek: de Kerk herdenkt het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth, dat beschreven wordt in het Evangelie volgens Lucas (1, 39-56). Maria is op het moment van het bezoek zwanger van Jezus en Elisabeth van Johannes de Doper. Elisabeth wordt, wanneer zij Maria ziet komen, vervuld van de Heilige Geest, het kind springt op in haar schoot en zij zegt tegen Maria: “De meest gezegende van alle vrouwen ben jij, en gezegend is de vrucht van je schoot!” Maria antwoordt met een lofzang op God, het Magnificat. De woorden van Elisabeth zijn opgenomen in het weesgegroet.

OP DEZE WOENSDAG VERVALT DE H. MIS VAN 17:45 UUR.

Foto: detail Maria-altaar Krijtberg. Fotograaf: Ben Knoop.

 

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator