Hoeveel jezuïeten zijn er?
statistieken_2

Volgens de statistieken die elk jaar worden samengesteld door het Algemeen Secretariaat van de Sociëteit van Jezus, waren er op 1 januari 2016 in totaal 16.376 jezuïeten (11.785 priesters, 2.681 scholastieken (jezuïeten in opleiding), 1.192 broeders en 718 novicen) in de Sociëteit.

Een jaar tevoren waren er nog 350 meer.

In 2015 jaar traden 396 nieuwe novicen in, 432 medebroeders zijn overleden en 315 uitgetreden.

De regio’s met het hoogste aantal leden zijn Zuid-Azië (India en de naaste buurlanden) met 4.027 leden of 24 % en de Verenigde Staten met 2.527 of 15 %. De twee regio’s van Latijns Amerika hebben samen 2.220 leden of 14 %. De drie Europese Assistenties tellen samen 4.420 leden of 27 %.

De gemiddelde leeftijd van alle jezuïeten bedraagt 57,5 jaar: 64,5 jaar voor de priesters, 30,5 jaar voor de scholastieken en 70 jaar voor de broeders.

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator