Hier ben ik!

De Vierde Zondag van de Advent richt onze aandacht op Maria. Haar ‘Ja-woord’ maakte de menswording van God mogelijk. Elisabeth, Maria’s nicht, zelf in verwachting van Johannes de Doper, prijst Maria zalig, omdat zij geloofd heeft wat haar vanwege de Heer gezegd is. God zocht een moeder voor zijn Zoon en Maria antwoordde: Hier ben ik. Mij geschiede naar uw woord. Gods Wil te doen wordt van ons gevraagd. Vraag is of wij Maria na durven zeggen: Hier ben ik!

Predikant van het weekend: Gregory Brenninkmeijer SJ

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator