Hemel vormgeven in de wereld

In het evangelie van Matteüs zien we Jezus steeds als leraar. Hij onderwijst de menigte, die naar Hem kwam luisteren, over het Koninkrijk der hemelen. Hij spreekt tot de mensen in gelijkenissen, waardoor ze konden aanvoelen dat het rijk der hemelen vorm moest krijgen in hun eigen wereld en leven. Maar hij onderricht zijn leerlingen via ervaringen. Weinig brood dat zij moesten uitdelen aan heel veel mensen, en onder Jezus’ zegen was er ruim voldoende. De storm op het meer werd het zwijgen opgelegd door zijn woord. “Gij zijt de Christus!” heeft Petrus gezegd namens de andere apostelen. Vandaag corrigeert Jezus het glorieuze beeld dat zijn leerlingen zich wellicht hebben gevormd over die ‘Christus’. Hij kondigt aan dat zij naar Jeruzalem zullen gaan. En dat Hij daar zal moeten lijden en sterven. Dát zag Petrus niet zitten en de anderen vermoedelijk evenmin, hetgeen hen komt te staan op een heftige terechtwijzing van hun meester.

Predikant van het weekend: Gregory Brenninkmeijer SJ

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator