Terugblik H4H Gebedsdienst

Zaterdag, 21 januari 2017, werd in het kader van “De Gebedsweek voor de Eenheid van de Christelijke Kerken” een Oecumenische Vesperdienst gehouden in de Oude Lutherse Kerk aan het Singel. Voorgangers van de Doopsgezinden, de Lutheranen, de English Reformed Church en van onze Krijtberg (zie foto), baden samen met een veertigtal gelovigen uit de vier kerken om een einde aan de verdeeldheid en groeiend onderling begrip en samengaan. Een muur van dozen, getekend met woorden van verdeeldheid, werd met passende voorbeden afgebroken en omgevormd tot een kruis, uitdrukking van onze hoop op de vervulling van Jesus’ gebed “dat we allen één mogen zijn.”

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator