groot onderhoud & renovatie

In onze kerk wordt de komende maanden een groot onderhouds- en renovatieproject uitgevoerd. Het betreft onder andere herstelwerk (scheuren in het gewelf), voeg- en herstelwerk in het sacristiegebouw en restauratie van de kelder en de vloer tussen toiletten en kerkingang. Er wordt ook geschilderd. En nog veel meer.

We zetten ons graag in om het functioneren van onze kerk te verbeteren, maar zijn daarbij aangewezen op uw steun. Onze kerk is een rijksmonument, waardoor rijk en provincie mede subsidiëren. Er wordt gezocht naar andere fondsen, zoals het Prins Bernhard Cultuurfonds al een subsidie toezegde. Toch blijft er nog een fors bedrag nodig dat wij – naast alle lopende zaken – moeten verwerven met uw steun. We waarderen het ten zeerste als u ons wilt helpen hierbij. De geschatte totale kosten bedragen € 500.000.

U kunt een donatie doen aan Beheerstichting De Krijtberg, NL44 ABNA 0402 8950 88 o.v.v. ‘groot onderhoud’.

Nogmaals bedankt voor uw steun aan De Krijtberg en voor uw bijdrage aan de toekomst van onze gebedsruimte en onze kerkgemeenschap.

Rick Thorburn, penningmeester

Drs Ben Frie SJ, rector

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator