God midden onder ons

Op kerstdag horen we in de mis het begin van het Johannes-evangelie. De evangelist gebruikt grote woorden en beelden: “het Woord was God”, “zonder Hem is niets geworden”, “het Leven was het Licht der mensen” en “het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond”. Die eerste 18 verzen noemen we ook wel de ‘proloog’, het voorwoord. Alsof het zo vanzelfsprekend is, dat het niet eens in het verhaal zelf opgenomen hoeft te worden. Alsof het slechts een herinnering is aan wat we allemaal wel weten, het moet alleen nog even verteld worden om de context helder te schetsen voor het eigenlijke verhaal, het verhaal van Jezus, dat erna komt. Voor Johannes was dat misschien ook wel een zo. Na een lang leven van reflectie op die uitzonderlijke ervaring, die hij als jonge man meegemaakt had, namelijk intiem deel uit maken van het leven van Jezus, is die menswording van God voor hem inderdaad een vanzelfsprekendheid geworden. Hij wil met zijn evangelie de mensen vertellen hoe die Jezus geleefd heeft en hoe Hij omgegaan is met iedereen, die Hij ontmoette, omdat daarin werkelijk te ervaren was dat het Woord vlees geworden was en midden onder ons gewoond heeft.

Het Johannes-evangelie heeft ook een klein nawoordje van 2 verzen: “Dit is de leerling, die van deze dingen getuigt en dit geschreven heeft, en wij weten dat zijn getuigenis waar is. Er zijn nog vele andere dingen die Jezus gedaan heeft. Maar als ze een voor een beschreven werden, dan zou naar mijn mening zelfs de hele wereld te klein zijn voor de boeken die men dan zou moeten schrijven.” Zoals het voorwoord ons wijst op die eerste Kerstmis, zo zouden we het nawoord kunnen lezen als de reden voor ons om elk jaar opnieuw dat kerstfeest te vieren. We kunnen het Johannes-evangelie lezen tot en met dat laatste vers en het boek sluiten, maar we kunnen het ook begrijpen als een verhaal met een open einde. Dan zijn deze twee verzen geen conclusie, maar een uitnodiging om onze ogen, ons verstand en ons hart te openen voor de vele dingen, die Jezus, de verrezen Christus, nog steeds elke dag midden onder ons doet. Grote en kleine dingen, die ook in ons leven het Licht in de duisternis brengen en vrede op aarde aan mensen van goede wil.

Ik wens u en allen, die u dierbaar zijn, mooie kerstdagen met elkaar. Heb een goede tijd en deel Jezus’ aanwezigheid in uw leven met uw medemensen dichtbij en veraf. En moge het nieuwe jaar 2017 een gezegend jaar worden.

Zalig Kerstfeest!

 

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator