Pinksteren

“Zij werden allen vervuld van de Heilige Geest en zij begonnen te spreken in vreemde talen, naar gelang de Geest hun te vertolken gaf” (Handelingen 2:4). Deze passage uit de eerste lezing op het Pinksterfeest komt uit de Handelingen van de apostelen. Het is een van die vele feiten, waarom dit Bijbelboek ‘Handelingen’ heet: er wordt gehandeld, er wordt iets gedaan.

Christelijk geloven is ‘doen’. Christen-zijn betekent metgezel van Jezus zijn, in een (intieme) relatie van liefde, geloof en hoop. Christen-zijn betekent ook christen-doen en dat betekent doen zoals Jezus gedaan heeft: gezonden tot de mensen, in verbondenheid met de Vader en gezegend en geleid door de Heilige Geest.  “Naar gelang de Geest hun te vertolken gaf” betekent voor ieder van ons en voor de geloofsgemeenschap, waarmee we onlosmakelijk door ons doopsel verbonden zijn, handelen in de geest van Gods Geest. Dat vraagt nederigheid, openheid van hart en verstand, bereidwilligheid om te luisteren en te leren en te veranderen. Zodat ook wij in onze eigen huidige omstandigheden van de 21e eeuw en de Westerse samenleving de juiste taal kunnen vinden om “te spreken van Gods grote daden” (Handelingen 2:11).

Ik wens u allen een zalig Pinksterfeest!

rector Bart Beckers SJ

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator