Geroepen en gezonden

Jezus is niet alleen met zijn twaalf apostelen onderweg. Het zijn wel de mannen, die Hij bij naam geroepen heeft en die het meest door Hem ingevoerd worden in zijn zending, maar het zijn niet de enigen. Velen volgen Jezus, omdat ze aangetrokken worden door zijn persoon, zijn woorden en zijn daden. Er is iets met die man, dat een antwoord geeft op een diep verlangen, dat in hen leeft. Vaak kunnen ze dat niet eens zelf onder woorden brengen, maar ervaren ze toch dat dit verlangen in Jezus vervuld wordt. En ofschoon Jezus zich in eerste instantie vooral bezig houdt met de roeping en zending van zijn twaalf apostelen – het woord betekent ook ‘de gezondene’ – is dit niet exclusief.

Door Jezus geroepen worden betekent automatisch ook door Jezus gezonden worden. Als we oprecht christenen willen zijn, d.w.z. mensen die doen, zoals Christus gedaan heeft, dan zijn wij allen zowel geroepenen als gezondenen. In het evangelie van deze zondag (Lukas, hoofdstuk 10, vers 1-12 en 17-20) lezen we hoe dat werkt. Jezus zendt 72 leerlingen erop uit, in paren, om de mensen te vertellen, dat de Heer eraan komt. En tijdens hun tocht moeten ze zich gedragen, zoals Jezus zich ten opzichte van de mensen opstelt. Ze mogen vertrouwen op de goddelijke voorzienigheid  en  de vrijgevigheid van de mensen. Ze mogen geloven in de vreugde en de vrede van de Blijde Boodschap en dit zonder aarzeling delen met iedereen. En ze mogen iedereen liefhebben, die wil luisteren en die zich wil laten raken en helen door die goddelijke Liefde.

Zo zal de gemeenschap groeien en het Rijk Gods van vrede en gerechtigheid in onze onvolkomen wereld steeds duidelijker zichtbaar worden. Laten wij ons bij de Heer melden om ook een van die 72 te worden om voor Hem en met Hem de wereld in te trekken.

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator