GELOOFSCURSUS

Informatie mbt de Geloofscursus van seizoen 2024/25: 

Bent u katholiek en wilt u meer weten over uw Kerk en geloof? Bent u van een andere christelijke gemeenschap en benieuwd naar wat de katholieke Kerk gelooft en doet? Of behoort u tot geen enkele geloofsgemeenschap, maar trekt de katholieke Kerk u aan? Misschien denkt u er zelfs aan om katholiek te worden? Voor elk van u is de geloofscursus geschikt!

De cursus begint in oktober 2024 en loopt tot na Pasen 2025.  Een vaste avond in de week – nog vast te stellen. Afgelopen jaar was het iedere woensdag. Met viermaal een korte pauze trekken we zeven maanden met elkaar op in een groep van gemiddeld tien à twintig deelnemers.

We starten bij de basis: geloof, verbond, genade, Jezus. Vervolgens gaan we via verschillende aspecten van de Kerk en van het christelijk leven de ‘smalle weg’ op van het kruis en de verrijzenis met Pasen, wanneer de geloofsleerlingen zullen worden gedoopt en/of gevormd. Ten slotte verdiepen we ons in de sociale leer en in de evangelisatie, waarmee de katholieke Kerk antwoord geeft op Jezus’ oproep: “Kom, volg Mij”. Tijdens de cursus is er ook alle ruimte voor uw eigen vragen.

De cursus werd in 2024 geleid door pater Marc Lindeijer SJ, met medewerking van pastoor-deken Eric Fennis, rector Jan Stuyt SJ, pater Ben Frie SJ en diaken Rob Polet.

Er volgt meer informatie op deze website in september 2024.