Geloof, kerk & internet

Een nieuwe marktplaats, ook voor christenen. Internet bestaat een kwarteeuw. In razendsnel tempo heeft het zich ontwikkeld van een gadget tot een nieuwe, alomtegenwoordige dimensie van de menselijke ervaring. Als een nieuw continent, verbonden met elk van de andere continenten. In snel toenemende mate worden de meest uiteenlopende aspecten van het menselijk leven beïnvloed door internet. Dit geldt voor de economie, de communicatie, het onderwijs, de cultuur, de vrijetijdsbesteding, het relationele leven, enzovoort. Ook de zoektocht naar God en de religieuze ervaring in de meest brede zin van het woord. De digitale omgeving is de nieuwe publieke marktplaats geworden. Meer dan negentig procent van de Nederlanders, senioren incluis, vertoeft dagelijks in deze publieke ruimte. Als nieuwe marktplaats is internet voor ons christenen zowel een buitenkans als een uitdaging. In de afgelopen veertigdagentijd boden we op onze website www.ignatiaansbidden.org een digitale vastenretraite aan. Negenduizend mensen hadden zich aangemeld en ontvingen dagelijks een e-mail. Aan het einde mailde een deelneemster de volgende laconieke vaststelling: “Ik heb een mooie Bijbel die ik enkele keren per jaar uit de boekenkast haal. Mijn mailbox open ik elke dag!” Wat geldt voor deze dame, geldt nog meer voor de gemiddelde Nederlander. In zijn gewone leven stapt die zelden of nooit een kerk binnen, laat staan dat hij een religieus boek zou lezen. Een van de weinige plaatsen waar hij of zij vandaag kans heeft iets onder ogen te krijgen dat te maken heeft met het christelijk geloof, is internet. Meer in het bijzonder de social media. De meeste surfers hebben onder hun vrienden of volgers wel één iemand die af en toe iets deelt over christelijk geloof op Facebook of Twitter. Het feit dat paus Franciscus behoort tot de mensen die wereldwijd het meest op internet worden geciteerd, versterkt deze kans. Dit gegeven is ook een uitdaging. Als het waar is dat internet zo’n belangrijke plaats inneemt in onze mensenwereld, dan dienen christenen het als een prioriteit te beschouwen om daar – meer – aanwezig te zijn. Anders gezegd: de digitale ruimte als omgeving vraagt om nieuwe vormen van evangelisatie, aangepast aan de eigen wetmatigheden en mogelijkheden van het wereldwijde web.

Nikolaas Sintobin sj – Internetpastor en verantwoordelijk voor www.biddenonderweg.org, www.gewijderuimte.org, www.inalledingen.org en www.verderkijken.org

 

Bron: SamenKerk – Bisdom Haarlem-Amsterdam

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator