Sinds 1654 tot op de dag van vandaag is De Krijtberg onafgebroken in gebruik als huis van God voor de katholieke gemeenschap
van Amsterdam en daarbuiten, nog steeds bediend door de paters jezuïeten en open voor eenieder die wil binnenlopen.

In dit hoofdstuk vindt u alle praktische zaken omtrent de vieringen in en de organisatie van de Krijtberg,
haar geschiedenis, achitectuur, foto’s en ansichtkaarten.

KB_ACHTERZIJDE