Geboorte Joh. de Doper
Geboorte Joh. de Doper

“Hoe een man in verwachting kon raken.” Zacharias geloofde niet dat God iets nieuws kon beginnen. Hij kon niet geloven dat er nieuw leven en toekomst geboren kon worden in de onvruchtbaarheid van hem en zijn vrouw Elisabet. Daarom kwam de aankondiging van de geboorte van een kind door de engel Gabriël niet bij Zacharias binnen. De hemelse boodschapper ontnam Zacharias het spraakvermogen. Een straf? Misschien eerder een uitnodiging tot een lang leermoment van negen maanden om in stilte gevoeliger te worden voor God die iets nieuws geboren wil laten worden in zijn menselijke onmacht en onvruchtbaarheid. Tijdens die leerperiode werd Zacharias uiteindelijk zwanger van dat nieuwe leven dat God in zijn en Elisabets handen legde. Kunnen wij daar waar we ons machteloos voelen en met lege handen zitten die handen in stilte openen voor God, zodat Hij er nieuw leven in kan leggen, zoals Hij een kind legde in de handen van Zacharias en Elisabet?

Predikant van dit weekend: Bart van Emmerik SJ

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator