Gast aan tafel

De Heilige Benedictus heeft in zijn beroemde regel zijn volgelingen voorgehouden iedere gast te ontvangen als was het Christus. Ook Paulus heeft in zijn brieven aangedrongen op gastvrijheid want, zo schrijft hij, “zonder het te weten hebben sommigen engelen ontvangen”. Hij dacht daarbij zeker ook aan het verhaal uit onze eerste lezing van dit weekend, waarin aartsvader Abraham bezoek krijgt van drie mannen, die hij op oosters royale wijze uiterst gastvrij ontvangt en in wij hij minstens de Heer vermoedt.

Martha en Maria ontvangen Jezus in hun huis. Een rondtrekkende leraar met wie zij bevriend zijn geraakt. Zij betonen hem gastvrijheid, zorgen voor hem en schenken hem grote aandacht. Wij weten vandaag dat zij de Zoon van God in hun huis ontvingen. In ieder mens komt God ons tegemoet. Als we ons daarvan bewust worden gaan we vanzelf met meer respect met elkaar om. “Al wat ge voor de minste van de mijnen gedaan hebt dat hebt ge voor mij gedaan” zegt de Heer in het verhaal over het laatste oordeel. Het is een steeds terugkerend refrein in de Heilige Schrift. Alle zorg en aandacht aan onze medemens geschonken is aan onze Heer en God geschonken.

Gregory Brenninkmeijer SJ

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator