Feest van Jezus Geboorte

Het grote mysterie van God die mens werd wordt door de Kerk in normale tijden drievoudig gevierd. In de Nachtmis staat de geboorte centraal, de intimiteit van de drie, voor wie geen plaats was in de herberg, enkel nog in de stal. In de Dageraadsmis staan de herders centraal, de eerste getuigen die het wonder aanschouwen, én het koor der engelen dat hen op pad had gestuurd. In de Dagmis, de Hoogmis, staat het mysterie centraal. De Kerk, die tracht te verstaan en te verwoorden wat God in zijn ‘mensenliefde’ heeft tot stand gebracht. En wij worden uitgenodigd ons te bezinnen op wat God met ons heeft gedaan. Hoe Hij in ons leeft en mens wil zijn.

Gregory Brenninkmeijer SJ

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator