Gedaanteverandering

Zijn wij met Hem van gedaante veranderd? Het feest dat we deze zondag vieren laat Christus zien als drager van Gods licht en leven dat alles wat loos en doods is wil omvormen. Het is Zijn gave aan ons. Tegelijk stelt het ons een vraag: in hoeverre zijn wij als christenen in onze wereld dragers van de glans die Christus ons brengt en maken wij het verschil? Dragen wij bij in de transformatie die God wil brengen om onze wereld meer glans en scheppingskracht te geven? Met een gebed van Pedro Arrupe, een voormalige algemeen overste van de jezuïeten, kunnen we vragen om die Geest die omvormt ten goede:

Heer, ik vraag uw Geest,
die goddelijke kracht
die zoveel mensen heeft omgevormd
en hen in staat heeft gesteld buitengewone dingen te doen
en buitengewone levens te leiden.

Predikant van dit weekend: Bart van Emmerik SJ

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator