Als we gedoopt worden zeggen wij (of onze ouders namens ons) ‘ja’ op de uitnodiging van God. Ten tweede worden wij in de christelijke geloofsgemeenschap en in de Rooms-katholieke kerk opgenomen.

In het sacrament van de Eucharistie (de communie) verdiepen we onze relatie met God. Onder de gedaanten van brood en wijn geeft Christus zichzelf in zijn Lichaam en Bloed.  De heilige mis waarin dit gebeurt is een viering van de gemeenschap, lokaal en verbonden met de wereldwijde kerk.

Waneer kinderen voor het eerst deelnemen aan de Euchristie en Christus ontvangen spreken we van Eerste Heilige Communie. Het vraagt van het kind enig inzicht en begrip van hoe mensen met elkaar verbonden zijn en hoe goed en kwaad hierin een rol spelen. Vandaar dat de minimum leeftijd voor de Eerste Heilige Communie door de Kerk op 7 jaar gesteld is. Natuurlijk mag ouder ook.

Bij voldoende belangstelling wordt ieder het najaar gestart met de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie voor kinderen vanaf 7 jaar. De voorbereiding bestaat uit ongeveer acht bijeenkomsten. De Eerste Heilige Communie wordt meestal gevierd op Sacramentsdag, dit is de tweede zondag na Pinksteren. De begeleiding gebeurt door pater Ward Biemans SJ en een vrijwilliger. Bij onvoldoende aanmeldingen wordt doorverwezen naar de Communievoorbereiding in de Nicolaasbasiliek, Prins Hendrikkade 73.

Voor volwassenen geldt een ander traject. Zie doop en vormsel volwassenen.

 

Aanvraag Eerste Communie