Als we gedoopt worden, komen er twee heel bijzondere relaties tot stand. Ten eerste zeggen wij (of onze ouders namens ons) ‘ja’ op de uitnodiging van God om ook van onze kant de relatie met Hem te bevestigen. Als onze Schepper heeft God ons in en door zijn liefde ‘in de wereld gewild’ en door de liefde tussen twee man en vrouw werd ons bestaan biologisch een feit. Wij hoeven ons bestaan niet te rechtvaardigen. Het feit dát wij bestaan is alle reden, die nodig is, en het is goed. God is dus vanaf het begin bij ons en in de doop maken we die relatie wederkerig. Ten tweede worden wij dan in de christelijke geloofsgemeenschap en in de Rooms-katholieke kerk opgenomen. Ook dit is een wederkerige relatie: wij treden toe en zij nemen ons aan. Deze relaties bestaan op een fundamenteel niveau van ons leven. Eenmaal aangegaan zijn ze levenslang, ofschoon natuurlijk niet onveranderlijk, zoals alle menselijke relaties. Daarom kunnen en hoeven we ook maar een keer in ons leven gedoopt te worden.

In het sacrament van de Eucharistie verdiepen we onze relatie met God op een intiemere manier. Onder de gedaanten van brood en wijn geeft Christus zichzelf in Lichaam en Bloed en wij nemen Hem op dat moment niet alleen geestelijk, maar ook lichamelijk in ons op. En dat op een wijze, die geen onderscheid meer inhoudt. De heilige mis, waarin dit gebeurt, is een viering van de hele gemeenschap, lokaal en verbonden met de wereldwijde kerk, en zo voegt dit ook een nieuwe dimensie toe aan onze relatie met die geloofsgemeenschap. Dit samen vieren van de maaltijd met de Heer aan zijn tafel, is dan ook een feest dat onbeperkt herhaald mag worden.

Het vraagt van de kandidaat dus wel enig inzicht en begrip van relaties, van hoe mensen met elkaar verbonden zijn en hoe goed en kwaad hierin een rol spelen. Vandaar dat de minimale leeftijd voor de Eerste Heilige Communie door de Kerk op 7 jaar gesteld is. Natuurlijk mag ouder ook. Voor volwassenen geldt een ander traject. Zie doop en vormsel volwassenen.

 

Aanvraag Eerste Communie