Zondag H. Drie-eenheid
Zondag H. Drie-eenheid

Bij de doop van Christus is sprake van de drie personen van de Drievuldigheid: Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de Geest van God als een duif op hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde’ (Matteüs 3:16-17). De duif en de Zoon zijn zonder probleem te vertalen in beeld. Ook Gods stem uit de hemel is weergegeven. Sinds de Oudheid werd het gesproken woord aangeduid door het spreekgebaar: een uitgestrekte hand met uitgestoken wijs‑ en middelvinger. Op onze afbeelding, een reliëfje in rotskristal uit c. 800, ziet men van boven naar beneden de hand, de duif en de dopeling. De hand steekt uit wolken, zodat zichtbaar wordt dat de stem uit de hemel kwam.

Predikant van dit weekend: Peter van Dael SJ

 

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator