De wereldwijde Rooms Katholieke kerk bestaat uit plaatselijke gemeenschappen. Dat zijn meestal parochies. Ieder adres in Nederland hoort bij een katholieke parochie. Door een postcode in te vullen op de website www.zoekparochie.nl kunt u de naam (en vaak de website) van uw parochie vinden. Het doopsel vindt gewoonlijk plaats in de eigen parochie. Er kunnen redenen zijn om te kiezen voor een doop in een gemeenschap zoals De Krijtberg (die geen parochiekerk is) of een andere kerk in de binnenstad van een grote stad. 

Hebt u een band met De Krijtberg, dan kunt vanzelfsprekend uw kind hier laten dopen. Het argument: “we vinden het gebouw zo mooi”, is als enige reden niet voldoende. Na aanmelding kan u worden uitgenodigd voor een gesprek. Tijdens dat gesprek wordt de datum van de doop afgesproken – de doop is meestal op zaterdagmorgen of op een werkdag aan het eind van de middag. In de Krijtberg wordt niet gedoopt op zondag, en niet op zaterdag na 16 uur.

De peetouders van degene die gedoopt wordt moeten beiden gedoopt zijn – van deze regel kan niet worden afgeweken.

 

KRIJTBERG_WWW_4KANT10