Voor mensen die willen toetreden tot de Rooms-katholieke kerk wordt er in de Krijtberg jaarlijks een geloofscursus georganiseerd. Gedurende een half jaar ontmoet men elkaar ca. twintig maal om als individu én als groep kennis op te doen van het katholieke geloof, het christendom en de katholieke kerk. Daarnaast zijn er avonden en vieringen waarin dit ook in de praktijk ervaren kan worden. Onze God is mens geworden in Jezus Christus, die door zijn medemensen met alle zintuigen ervaren kon worden. Als verrezen Heer leeft Hij nog steeds in ons midden en wij ervaren Hem in onze eigen wereld en onze eigen tijd. Dit vieren we binnen de gemeenschap van gelovige mensen. Als christen ben je verbonden met alle anderen, zoals Christus dat ook is.

Onderwerpen, die in de cursus aan bod komen, betreffen o.a. God, Jezus Christus, Drie-eenheid, openbaring, Bijbel, formeel en persoonlijk gebed, Maria en de heiligen, geloofsbelijdenis, sacramenten, de heilige mis, de kerk als gemeenschap en instituut, de sociale leer en diaconaal en vrijwilligerswerk.

De cursus kan ook bezocht worden door mensen, die meer willen weten over het katholieke geloof, zonder dat ze zelf katholiek willen worden. Of door katholieken, die zich opnieuw in hun geloof willen verdiepen.

Volwassenen ontvangen de drie sacramenten van initiatie, het doopsel, de eerste communie en het vormsel, in één viering. Voor de deelnemers aan deze geloofscursus is dat de Paaswake op de avond voor Paaszondag. Mensen, die in een andere christelijke traditie gedoopt zijn en die erkend is door de katholieke kerk, worden niet opnieuw gedoopt.

U kunt zich nu opgeven voor de geloofscursus van 2021-2022. Voor verdere vragen kunt u zich wenden tot de rector HIER >>.

 

 

Data seizoen 2021 – 2022

Tijd: 19.30 – 21.30 uur

Plaats: pastorie van de Krijtberg

 

2021:

6, 13, 20, 27 oktober; 

3, 10, 17, 24 november;

1 december.

 

2022:

12, 19, 26  januari; 

2, 9, 16, 23 februari; 

2 (Aswoensdag), 9, 16, 23, 30 maart

6 april: Boeteviering.

13 april: Chrisma-mis in de Kathedrale Basiliek Sint Bavo in Haarlem.

16 april, 20.00 uur: Paaswake.

20 april, terugblik & toekomst.