Deze cursus is inmiddels van start gegaan, u kunt zich daarvoor niet meer aanmelden. Voor seizoen 2023/24 zal de wijze van inschrijven te zijner tijd op deze pagina gecommuniceerd worden.


Informatie mbt de cursus van seizoen 2023/24: Voor mensen die willen toetreden tot de Rooms-katholieke kerk wordt er in de Krijtberg jaarlijks een geloofscursus georganiseerd. Gedurende een half jaar ontmoet men elkaar ca. twintig maal om als individu én als groep kennis op te doen van het katholieke geloof, het christendom en de katholieke kerk. Daarnaast zijn er avonden en vieringen waarin dit ook in de praktijk ervaren kan worden. Onze God is mens geworden in Jezus Christus, die door zijn medemensen met alle zintuigen ervaren kon worden. Als verrezen Heer leeft Hij nog steeds in ons midden en wij ervaren Hem in onze eigen wereld en onze eigen tijd. Dit vieren we binnen de gemeenschap van gelovige mensen. Als christen ben je verbonden met alle anderen, zoals Christus dat ook is.

Onderwerpen, die in de cursus aan bod komen, betreffen o.a. God, Jezus Christus, Drie-eenheid, openbaring, Bijbel, formeel en persoonlijk gebed, Maria en de heiligen, geloofsbelijdenis, sacramenten, de heilige mis, de kerk als gemeenschap en instituut, de sociale leer en diaconaal en vrijwilligerswerk.

De cursus kan ook bezocht worden door mensen, die meer willen weten over het katholieke geloof, zonder dat ze zelf katholiek willen worden. Of door katholieken, die zich opnieuw in hun geloof willen verdiepen.

Volwassenen ontvangen de drie sacramenten van initiatie, het doopsel, de eerste communie en het vormsel, in één viering. Voor de deelnemers aan deze geloofscursus is dat de Paaswake op de avond voor Paaszondag. Mensen, die in een andere christelijke traditie gedoopt zijn en die erkend is door de katholieke kerk, worden niet opnieuw gedoopt.

 

 

 

 

Data seizoen 2022 – 2023

Tijd: 19.30 – 21.30 uur

Plaats: pastorie van de Krijtberg

 

2022:

de bijeenkomsten starten op woensdag 5 oktober 2022; met diverse uitzonderingen zijn deze bijeenkomsten op wekelijks woensdagavond. 

Alle data tot en met Kerst 2022:

5, 12, 19, 26 oktober

2, 9, 16, 23, 30 november

7 en 14 december

De cursus wordt voortgezet na Kerstmis, met opnieuw tien avonden, vanaf woensdag 18 januari.