Donatie

 

De bankgegevens van de Krijtberg zijn: R.K. Stichting De Krijtberg te Amsterdam – IBAN: NL56ABNA0466999941 BIC: ABNANL2A

De RK Stichting de Krijtberg is verantwoordelijk voor het functioneren van de Krijtberg: liturgie, muziek, salarissen, verwarming, drukwerk, diaconie, cursussen en andere zaken. Zij wil dit voor u en met u blijven doen op deze bijzondere plek. De stichtinmg is daarvoor volledig afhankelijk van uw bijdragen in de collectes en in andere giften. Er zijn geen subsidies van de overheid (tenzij voor een bescheiden deel van de restauratie) of van anderen. Door Corona daalde het kerkbezoek sterk, en de inomsten eveneens. De jaarlijkse omzet is een kleine € 250.000,- We zijn dankbaar voor alles dat u gedaan en gegeven hebt en we hopen dat u ons ook in de toekomst blijft steunen.

Periodieke gift met belastingvoordeel

Als u ons werk wilt steunen door een periodieke gift, dan hoeft u slechts deze overeenkomst uit te printen, in te vullen en te ondertekenen en het vervolgens door de rector van de kerk, als vertegenwoordiger van het bestuur van de RK Stichting De Krijtberg, te laten ondertekenen. Neem HIER contact op met de rector.


RSIN-nummer van Stichting de Krijtberg: 802045108


Een inzicht in de Baten en lasten Krijtberg 2023