De RK Stichting de Krijtberg draagt zorg voor het dienstwerk van de Krijtberg, zoals o.a. de liturgie, muziek, salarissen, verwarming, drukwerk, diaconie, cursussen en vele andere zaken. Zij wil dit voor en met u blijven doen op deze bijzondere plek en is daarvoor volledig afhankelijk van uw bijdragen in de collectes en in andere giften. De jaarlijkse omzet is een kleine € 250.000,- en elke gedoneerde euro is daarbij hard nodig, want door oplopende kosten is er momenteel een tekort op de begroting. We zijn dankbaar voor alles dat u gedaan en gegeven hebt en we hopen dat u dit dienstwerk ook in de toekomst blijft steunen.

Een inzicht in de baten en lasten van 2021: Financien 2021

De bankgegevens van de Krijtberg zijn: R.K. Stichting De Krijtberg te Amsterdam – IBAN: NL56ABNA0466999941 BIC: ABNANL2A

Ook kunt u onderstaand – via iDeal – uw donatie doen. Hartelijk dank!

 

Donatie

 

Periodieke gift met belastingvoordeel

Als u ons werk wilt steunen en u wilt dit doen door een periodieke gift, dan hoeft u slechts deze overeenkomst uit te printen, in te vullen en te ondertekenen en het vervolgens door de rector van de kerk, als vertegenwoordiger van het bestuur van de RK Stichting De Krijtberg, te laten ondertekenen.


RSIN-nummer van Stichting de Krijtberg: 802045108