Hij sprak: “werp het net uit!”

Wanneer de verrezen Heer zich aan zijn leerlingen toont, geeft Hij hun de opdracht het net uit te werpen, dat overvol raakt met vissen van allerlei soort. Zo zal door toedoen van de prediking van de eerste leerlingen de Kerk vol zijn met mensen uit alle volken en talen. Want de Heer wil dat door de prediking van de leerlingen velen gered worden.

Bron afbeelding: https://www.tektonministries.org/

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator