De visie van Tomáš Halík

door Peter van Dael SJ: 5 bijeenkomsten georganiseerd door de Krijtberg-academie, gewijd aan de geschriften van Tomáš Halík.

DE CURSUS IS GEANNULEERD.

Tomáš Halík groeide op in Praag onder communistisch bewind. In 1966-1972 studeerde hij sociologie en filosofie aan de Praagse Karelsuniversiteit. Hierna was hij werkzaam onder andere als psychotherapeut. Reeds als scholier gefascineerd door de kerk, ontving hij in 1967 het sacrament van het vormsel. In het jaar daarop vond de kortstondige Praagse Lente plaats, waaraan een einde werd gemaakt toen de troepen van het Warschaupact Tsjecho-Slowakije binnenvielen. Tijdens zijn werk studeerde hij in het geheim theologie. In 1978 werd hij in Erfurt tot priester gewijd. Hij combineerde zijn ‘wereldse’ baan met pastoraal werk, dat in alle verborgenheid moest geschieden. De Fluwelen Revolutie van 1989 maakte een einde aan de communistische overheersing. Ook de kerk kreeg haar vrijheid terug. Halík werd studentenpastor en docent aan het seminarie. Vanwege de benauwende sfeer die er heerste, nam hij na twee jaar afscheid van de priesteropleiding en trad hij, in 1997, als hoogleraar filosofie en sociologie in dienst van de universiteit waar hij had gestudeerd. Sindsdien heeft hij een aantal boeken geschreven, waarin hij kwesties aan de orde stelt als de spanning tussen geloof en ongeloof. Hij wordt een secularisatietheoloog genoemd, die graag het gesprek aangaat met atheïsten en agnosten, maar die tegelijkertijd verbonden blijft met de katholieke geloofstraditie.

In het nieuwe cursusjaar organiseert de Krijtberg-academie vijf bijeenkomsten die gewijd zijn aan de geschriften van Tomáš Halík. Aan de hand van een aantal geselecteerde en door de deelnemers te bestuderen teksten komen verschillende vragen aan de orde: hoe houd ik het uit in deze concrete kerk? Waar en hoe ontwaar ik God? Hoe verhoudt zich de liefde tot God en de liefde tot de naaste? Hoe geef ik inhoud aan het gebod van Jezus: ‘heb je vijanden lief’ (Mt. 5:44)? Hoe kunnen wij de wereld liefhebben (Joh. 3:16) en niet liefhebben (1 Joh. 2:15)? Ook komen dingen aan de orde als: optimisme, pessimisme en hoop; de moderniteit van de jaren ’60 van de vorige eeuw en de daarop volgende tegenbewegingen.

Tijd: donderdag 28 oktober, 4, 18, 25 november, 2 december 2021, van 15.30 tot 17.00 uur.
Plaats: pastorie van De Krijtberg, Singel 448
Kosten: € 25,00 voor alle bijeenkomsten tezamen, ter plaatse te betalen
Aanmelden met opgave van eigen email-adres: uiterlijk 21 oktober bij Karin Benoist, via academie@krijtberg.nl of telefoon via 020 – 679 82 07
Groepsgrootte: minimaal 6, maximaal 12.

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator