De slimme rentmeester
De slimme rentmeester

25e Zondag door het jaar. Een houtsnede uit het einde van de vijftiende eeuw illustreert het evangelie van de 25ste zondag van het jaar, Lucas 16:1-13, de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester. Het onderschrift bij de houtsnede luidt: Vanden bosen meyer oft baelyu oft rentmeester. We zien rechts de heer die zijn rentmeester wilde ontslaan. Want hij had gehoord dat deze de eigendommen van zijn heer verkwistte. Links zien we de in het nauw gebrachte rentmeester. Om zijn hachje te redden bedacht hij een list: hij schonk de schuldenaars van de heer een deel van hun schuld kwijt opdat hij bij hen een onderkomen zou kunnen vinden. We lezen in het evangelie: En de heer prees de oneerlijke rentmeester omdat hij slim had gehandeld.

Predikant van aanstaand weekend: Peter van Dael SJ

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator