De parochiële caritas

Waar staan we voor? De PCI ofwel de parochiële caritas instelling van de H. Nicolaasparochie, vroeger ook wel armenzorg genoemd, heeft als doel een bijdrage te leveren aan de  armoedebestrijding in de Amsterdamse binnenstad. Dit proberen we te doen door caritas-activiteiten een permanent karakter te geven. Het bestuur wordt gevormd door afgevaardigden van iedere katholieke binnenstadskerk in Amsterdam: de Onze lieve Vrouwe kerk, de Papegaai, de Begijnhofkapel, de H. Franciscus Xaverius (de Krijtberg) en uiteraard de H. Nicolaasbasiliek. Het bestuur wordt ondersteund door de rector van de Krijtberg en de diaken van de Nicolaasbasiliek. De PCI valt onder het bisdom Haarlem.

Als koepel probeert de PCI onze kerken op het gebied van diaconie en hulp te ondersteunen. Zo heeft de PCI onlangs twee cursussen voor diaconale vrijwilligers, kerkwachten en andere geïnteresseerden gegeven. In 2016 was dat de cursus kijken, zien en doen. Hierin werd geleerd mensen in nood te herkennen en hoe daarmee om te gaan. Dit jaar is de cursus eenzaamheid gegeven. Doordat deze trainingen gemeenschappelijk aan de vijf kerken werd aangeboden, leerden de deelnemers ook elkaar kennen en konden ze van elkaars kerkactiviteiten leren.

Daarnaast ondersteunt de PCI diaconale projecten met kennis en financiële middelen, zoals de voedselbank Amsterdam Centrum/Oud-West. Door financiële donaties van de kerken en de PCI worden de klanten van de voedselbank het gehele jaar voorzien van verse producten. Eveneens kan bij ons een subsidieaanvraag worden gedaan voor hulpvraagprojecten. Voor de criteria verwijzen we u naar onze website: http://www.caritas-amsterdam.org/missie

De komende maanden zullen wij ons verder aan u voorstellen en vertellen wat wij doen. Wij willen u echter niet alleen aanspreken, maar u ook graag leren kennen. We vinden het belangrijk om te weten wat er speelt in de kerken op het gebied van diaconie. Waar ligt uw passie? Wat gaat er goed en wat kan beter?

Heeft u een goed idee voor uw kerkgemeenschap? U kunt ons bereiken door te mailen naar: caritasamsterdam@gmail.com of via de pastores van een van de aangesloten kerken.

Herman Drenth, Tammo de Jonge, Carla Bouwman en Susan Hommerson.
Ondersteund door: Rob Polet en Bart Beckers SJ.

 

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator