De Krijtberg en de Reformatie
De Krijtberg en de Reformatie
Op zondag 7 mei 2017 gedenkt het kerkelijk samenwerkingsverband rondom het Spui, de H4H, het Lutherjaar en de reformatie. In elk van de aangesloten H4H-kerken (Krijtberg, Doopsgezinde Singelkerk, Oude Lutherse kerk en English Reformed church op het Begijnhof) zal de gebruikelijke zondagochtendviering gehouden worden. Deze eindigen allemaal zo rond 11.45 uur en vervolgens gaan alle kerkgangers vanuit hun eigen kerk naar het voorplein van de Oude Lutherse kerk aan het Spui. We zingen daar dan gezamenlijk een slotlied en ontvangen Gods zegen van de vier voorgangers. Aansluitend is er in de Oude Lutherse kerk koffie met brood en soep voor wie wil.
Bovendien vindt daar van 12.30 tot 13.30 uur ook nog de voordracht plaats van ds. Andreas Wöhle over: “Wat is er gebeurd bij de reformatie en waarom is ze gebeurd?”, met gelegenheid tot vragen en onderling gesprek en contact.
Dit betekent voor de Krijtberg dat die zondagochtend een aangepast programma zal hebben. De missen van 9.30 uur en 11.00 uur vervallen en in de plaats komt een eucharistieviering, die om 10.30 uur begint (Nederlands met Latijnse zang door onze Schola Cantorum). De gebruikelijke missen van 12.30 uur en 17.15 uur gaan gewoon door.
Allen van harte welkom.

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator