De kracht van de Heilige Geest

U kijk boven op de deksel van het doopvont in de parochiekerk in Kevelaar (Duitsland).

De tekst luidt: Virtus Spiritus Sancti descendit, ‘de kracht van de Heilige Geest daalt neer.

Door het sacrament van de doop wordt de dopeling opgenomen in de kerk van Christus, het volk van God. Hij of zij wordt met water overgoten, met olie gezalfd, bekleed met het witte kleed en zo geestelijk opnieuw geboren tot kind van God. Het gebed, dat gesproken wordt bij de zalving met de chrisma-olie, luidt: “[Naam], de almachtige God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, heeft je bevrijd uit de zonde, je een nieuw leven gegeven uit het water en de Heilige Geest en je opgenomen in zijn volk. Hij zalft je nu met het heilzame chrisma. Zoals Christus is gezalfd tot priester, koning en profeet, zo moge ook jij als nieuw lid van zijn lichaam voor altijd delen in het eeuwig leven.” De tekst verwijst naar twee passages uit de Bijbel. De ene betreft de doop van Jezus zelf, een verhaal zo essentieel dat we het kunnen lezen in alle vier de evangelies: Matteüs hoofdstuk 3 vers 12-17, Marcus hoofdstuk 1 vers 9-11, Lucas hoofdstuk 3 vers 21-22, Johannes hoofdstuk 1 vers 31-34. De andere verwijst naar de uitleg, die de brief aan de Hebreeën geeft (hoofdstuk 7), over Christus als de gezalfde van God, die hogepriester is op de wijze van Mechisedek. Jezus verenigt daarmee in zich de functies van de drie door God aangestelde en gezalfde leiders van het oude volk Israël, de priester, de koning en de profeet.

 

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator