De heerlijkheid van Jezus

Jezus dankt de Vader voor de heerlijkheid die Hij ontvangen heeft. Vader, het uur is gekomen. Verheerlijk uw Zoon, opdat de Zoon U verheerlijke. Gij hebt Hem immers macht gegeven over alle mensen om eeuwig leven te schenken aan allen die Gij Hem gegeven hebt. En Hij vertrouwt er op dat die heerlijkheid ook zichtbaar wordt in zijn mensen: Zo ben Ik in hen verheerlijkt. Misschien mogen wij de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren ook noemen: de zondag van het vertrouwen dat God in mensen heeft. Wij hebben deel hebben aan de heerlijkheid die Jezus van de Vader heeft ontvangen. En in ons wordt de heerlijkheid van Jezus zichtbaar voor de wereld als wij het Woord dat Hij ons heeft gegeven aan mensen doorgeven. Wat betekent dat toch? Hoe wordt die heerlijkheid van Jezus, de heerlijkheid van de Vader, zichtbaar in ons?

Predikant: Toon Suffys SJ

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator