Dag van het Jodendom

De Dag van het Jodendom is een initiatief van de Nederlandse Bisschoppenconferentie vertegenwoordigd door het Secretariaat RK Kerkprovincie (SRKK). De Dag van het Jodendom wordt uitgevoerd met inhoudelijke ondersteuning vanuit de KRI Katholieke Raad voor Kerk en Jodendom.

De KRI Katholieke Raad voor Kerk en Jodendom houdt zich binnen de RK Kerk in Nederland bezig met de joods-christelijke dialoog. Daartoe ontplooit de Raad verschillende activiteiten op het terrein van studie, ontmoeting en publicatie.

De Dag van het Jodendom beoogt kennis over het jodendom onder christenen te bevorderen. Tevens wil dit initiatief de actieve dialoog tussen joden en christenen stimuleren.

Meer informatie op de speciale website.

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator