MATTHÄUS PASSION: de rol van Petrus & de openings- en slotkoren

GEANNULEERD

Als u de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach nog niet/een beetje/al wel kent en daar iets meer van wilt weten, dan is dit een mooie kans! Op dinsdag 9 april en dinsdag 16 april worden delen van de Matthäus Passion besproken door Dick Hogenhout.

Dick was pabodocent Muziek en Nederlands en kerkmusicus, per 1 april de nieuwe dirigent-organist van de Schola in De Krijtberg. In beide lezingen brengt hij allerlei relevante muzikale, tekstuele, historische en theologische aspecten naar voren en worden ook muziekfragmenten beluisterd.

HET ONZE VADER

Begeleiding: Gregory Brenninkmeijer SJ

Vier donderdagavonden na Pasen: “Dieper graven in het Onze Vader”.

 

Datum: donderdag 2 mei: ‘Onze Vader die in de hemel zijt’ Over God en Godsbeelden.

Datum: donderdag 9 mei: ‘Uw naam worde geheiligd, uw rijk kome. Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.’ Over Gods plan en de plannen van de mensen.

Datum: donderdag 16 mei: ‘Geef ons heden ons dagelijks brood’. Over genoeg en over consumptiedrang en over wie geen dagelijks brood hebben.

Datum: donderdag 23 mei: ‘En vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade’. Over zonde, schuld en vergeving.

Tijdstip:  19.30 – 21.30 uur

Aantal: maximaal 14 deelnemers/sters

Locatie: Beulingstraat 11 Amsterdam

Kosten: € 5,- per avond, te voldoen ter plaatse

Aanmelden: een bericht sturen naar academie@krijtberg.nl