AVE MARIA  •   vier woensdagavonden onder begeleiding van pater Gregory Brenninkmeijer om meer inzicht te verkrijgen in de plaats van Maria in het geloof van de katholieke kerk.

2 okt. Maria in het Nieuwe Testament & verbeeldingen in het Oude Testament.

9 okt. Mariafeesten in de katholieke kerk.

23 okt. Maria-gebeden, litanie, antiphonen, de rozenkrans.

30 okt. Mariadevoties, verschijningen en bedevaarten.

 

Tijdstip: 19.30 – 21.30 uur

Plaats: Ignatiushuis, Beulingstraat 11

Kosten: € 5,- per avond, ter plaatse voldoen.

Deelnemers: maximaal 14

Aanmelden via academie@krijtberg.nl