HET ONZE VADER

Begeleiding: Gregory Brenninkmeijer SJ

Vier donderdagavonden na Pasen: “Dieper graven in het Onze Vader”.

 

Datum: donderdag 2 mei: ‘Onze Vader die in de hemel zijt’ Over God en Godsbeelden.

Datum: donderdag 9 mei: ‘Uw naam worde geheiligd, uw rijk kome. Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.’ Over Gods plan en de plannen van de mensen.

Datum: donderdag 16 mei: ‘Geef ons heden ons dagelijks brood’. Over genoeg en over consumptiedrang en over wie geen dagelijks brood hebben.

Datum: donderdag 23 mei: ‘En vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade’. Over zonde, schuld en vergeving.

Tijdstip:  19.30 – 21.30 uur

Aantal: maximaal 14 deelnemers/sters

Locatie: Beulingstraat 11 Amsterdam

Kosten: € 5,- per avond, te voldoen ter plaatse

Aanmelden: een bericht sturen naar academie@krijtberg.nl