Christus, onze Redder

Op deze foto zien we twee handen: één hand komt van boven en vat een tweede hand, die van onderen komt. De titel van de foto luidt: ‘Christus, onze Redder’. De foto kan als afbeelding dienen bij een passage uit het evangelie van vandaag: Petrus werd bang en begon te zinken, maar Jezus strekte zijn hand uit en greep hem vast (Matteüs 14:30-31).

Predikant: Peter van Dael SJ

Afbeelding. John Dugdale, ‘Christ Our Liberator’, 1999.

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator