Christus Koning

In onze veelbewogen wereld zoeken we naar houvast, geen wonder. Als de gebeurtenissen je radeloos zouden maken, verdien je een houvast, iets waar je nog op kunt vertrouwen, iemand die je vasthoudt en ondersteunt. Rechtvaardigen worden genodigd voor het eeuwige leven. Zullen wij dat zijn? Hoe zullen wij beoordeeld worden? Voldoen wij aan de maat die voor ons wordt gebruikt en die wij ook voor anderen gebruikten?

In our eventful world we are looking for a grip, no doubt. If the events made you desperate, you deserve a stronghold, something you can still rely on, someone who holds and supports you. The just are invited to eternal life. Will we be the ones? How will we be judged? Do we comply with the measure that is used for us and that we also used for others?

Predikant: Ben Frie SJ. Op dit hoogfeest zingt in onze eerste hoogmis een gastkoor.

Foto: detail raam absis Krijtberg. Atelier Mengelberg, foto: Ben Frie SJ

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator