Christus Koning & H. Martinus

Hoe de Heilige Martinus de ware koning herkende. Hoe kan je goed en kwaad onderscheiden? De heilige Martinus kon dat goed. De volgende legende kan ons inspireren om als christenen fijngevoeliger te worden en het ware koningschap van Christus te herkennen:

Martinus blonk ook uit in het onderscheiden van boze geesten. Hij wist ze te doorzien onder al hun vermommingen, het geeft niet of zij nu de gedaante aannamen van Jupiter, Mecurius, Venus of Minerva.
Op een dag verscheen hem de duivel in de gedaante van een koning. Hij ging in purper gekleed, droeg een diadeem op het hoofd, was geheel bedekt met goud en edelgesteente. Hij had een rustig gezicht met een lichte glimlach. Na een lange stilte zei hij:
“Martinus, herken degene die je aanbidt. Ik ben de Christus. Ik ben op aarde teruggekeerd. En ik wilde het eerste aan jou verschijnen.”
Martinus antwoordde in het geheel niet.
“Martinus, waarom aarzel je nog te geloven? Je ziet me toch? Ik ben de Christus.”
Op dat moment antwoordde de grote heilige:
“Als mijn Heer Jezus op aarde zou terugkeren, zou Hij niet in purper gekleed gaan, en Hij zou zeker geen diadeem op zijn hoofd zetten.”
Waarop de duivel onmiddellijk verdween, terwijl een afschuwelijke stank de cel van de heilige vervulde.

Bart van Emmerik SJ

Bron HeiligenNet

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator